Tìm hiểu ý nghĩa của các ký hiệu trên hóa đơn điện tử

Ký hiệu trên hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử có 8 tiêu thức về nội dung. Trong đó, hóa đơn điện tử có thể viết tắt một số từ ngữ thông dụng thành các ký hiệu. Bài viết tổng hợp các hiệu trên hóa đơn điện tử và ý nghĩa của những ký hiệu này.

1. Ý nghĩa của các ký hiệu trên hóa đơn điện tử

– Ký hiệu đầu tiên: Đây là 1 chữ cái được quy định là C hoặc K để thể hiện hóa đơn điện tử loại có mã của cơ quan thuế hoặc loại không có mã của cơ quan thuế trong đó: C thể hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, K thể hiện hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

– Về 02 ký hiệu tiếp theo: Đây là 2 chữ số Ả rập thể hiện năm lập hóa đơn điện tử được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch. Chẳng hạn như: Nếu năm lập hóa đơn điện tử là năm 2019 thì thể hiện là số 19; hoặc nếu năm lập hóa đơn điện tử là năm 2021 thì thể hiện là số 21.

– Chữ cái được quy định là T hoặc D hoặc L hoặc M nhằm thể hiện loại hóa đơn điện tử được sử dụng. Cụ thể:

 • Chữ T: Áp dụng đối với hóa đơn điện tử do các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng với cơ quan thuế.
 • Chữ D: Áp dụng đối với hóa đơn điện tử đặc thù không nhất thiết phải có một số tiêu thức do các doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sử dụng.
 • Chữ L: Áp dụng đối với hóa đơn điện tử của cơ quan thuế cấp theo từng lần phát sinh.
 • Chữ M: Áp dụng đối với hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền.

– Hai ký tự cuối là chữ viết do người bán tự xác định căn cứ theo nhu cầu quản lý. Nếu trường hợp không có nhu cầu quản lý thì có thể để là YY.

>> Tham khảo: Kê khai thuế với hóa đơn đầu vào chi nhánh phụ thuộc.

Lưu ý rằng, tại bản thể hiện, ký hiệu hóa đơn và ký hiệu mẫu số hóa đơn phải được thể hiện ở phía trên bên phải của hóa đơn hoặc cũng có thể đặt ở vị trí dễ nhận biết.

 • Nếu hóa đơn của bạn có ký hiệu là “1C21TAA” thì đây có thể hiểu là hóa đơn GTGT có mã của cơ quan thuế, được thành lập năm 2011, là hóa đơn điện tử do tổ chức, doanh nghiệp đăng ký sử dụng với cơ quan thuế.
 • “2C21TBB”
  Nếu hóa đơn của bạn có ký hiệu là “2C21TBB” thì đây là hóa đơn bán hàng có mã của cơ quan thuế, được lập năm 2021, là hóa đơn điện tử do tổ chức, doanh nghiệp đăng ký sử dụng với cơ quan thuế.
 • “1C22LBB”
  Nếu hóa đơn của bạn có ký hiệu là “1C22LBB” thì đây là hóa đơn giá trị gia tăng có mã của cơ quan thuế, lập năm 2022, là hóa đơn điện tử của cơ quan thuế cấp theo từng lần phát sinh.

Với các ký hiệu khác, bạn có thể căn cứ theo đúng quy định về ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn để có thể hiểu đúng nhất.

>> Tham khảo: Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

2. Một số lưu ý khi xuất hóa đơn điện tử

Về nguyên tắc xuất hóa đơn đối với hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), các doanh nghiệp khi lập – xuất hóa đơn phải đảm bảo những điều sau:

 • Đúng với nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Không được tẩy xóa, sửa chữa.
 • Hóa đơn khi viết phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ.
 • Chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn.
 • Hóa đơn được lập một lần thành nhiều liên với nội dung thống nhất trên các liên có cùng một số và phải được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.

Ngoài ra, hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức chữ ký điện tử của người mua (kể cả trường hợp cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng là người nước ngoài).

Cũng cần lưu ý rằng trường hợp người mua là cơ sở kinh doanh và người mua, người bán có thỏa thuận về việc người mua đáp ứng các điều kiện kỹ thuật để ký số, ký điện tử trên hóa đơn điện tử thì hóa đơn điện tử có chữ ký số, ký điện tử theo thỏa thuận.

Ví dụ: Hóa đơn điện tử tại siêu thị, trung tâm thương mại mà người mua là cá nhân không kinh doanh thì không bắt buộc phải ghi tên, địa chỉ, mã số thuế người mua.

Hóa đơn điện tử bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh thì tiêu thức không bắt buộc gồm có:

 • Tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn;
 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, chữ ký điện tử của người mua;
 • Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng.

Hóa đơn điện tử là tem, vé, thẻ thì không bắt buộc:

 • Chữ ký điện tử, chữ ký số của người bán (trừ trường hợp tem, vé, thẻ là hóa đơn điện tử do cơ quan thuế cấp mã);
 • Tiêu thức của người mua, thuế suất thuế giá trị gia tăng.

Kết luận

Để được tư vấn và đăng ký dùng thử phần mềm hóa đơn điện tử Einvoice miễn phí, quý độc giả vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

 • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
 • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
 • Tel : 024.37545222
 • Fax: 024.37545223
 • Website: https://einvoice.vn/

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*