Tổng hợp nội dung Thông tư 68 về hóa đơn điện tử

Tháng Một 15, 2020 nguyenchung 0

Thông tư 68/2019/TT-BTC là văn bản pháp lý hướng dẫn thi hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Đây là quy định mới nhất về hóa đơn điện tử mà trong đó quy định rõ về nội dung trên hóa đơn điện tử, thời điểm lập hóa đơn điện tử… Nhằm giúp độc giả nắm được những nội dung quan trọng nhất trong Thông tư 68, bài viết của quanlytailieu.com sẽ gửi đến độc giả bài viết tổng hợp sau.