Quy định về xuất hóa đơn với hàng mẫu

Hàng mẫu có phải xuất hóa đơn không

Bài viết tổng hợp một số quy định liên quan đến việc xuất hóa đơn đối với hàng mẫu trong thương mại. Đây là vấn đề đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm khi thương mại ngày càng được mở rộng.

1. Hàng mẫu là gì?

Hàng mẫu là hàng hóa dùng làm mẫu để sản xuất, chế biến, gia công, mua bán. Trong thương mại, hàng mẫu là vật làm mẫu cho các hợp đồng mua bán mua bán hàng theo mẫu giữa các bên chủ thể của hợp đồng mua bán ngoại thương. Theo hợp đồng mua bán hàng theo mẫu, người bán có nghĩa vụ cung cấp loại hàng hóa giống như mẫu cho người mua.

Căn cứ Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 05 năm 2018 của Chính Phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại:

+ Tại Chương II, Mục 2 quy định về các hình thức khuyến mại:

“Điều 8. Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền

1. Hàng mẫu đưa cho khách hàng, dịch vụ mẫu cung ứng cho khách hàng dùng thử phải là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp mà thương nhân đang hoặc sẽ bán, cung ứng trên thị trường.

2. Khi nhận hàng mẫu, dịch vụ mẫu, khách hàng không phải thực hiện bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào.

3. Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu phải chịu trách nhiệm về chất lượng của hàng mẫu, dịch vụ mẫu và phải thông báo cho khách hàng đầy đủ thông tin liên quan đến việc sử dụng hàng mẫu, dịch vụ mẫu.

…”.

>> Có thể bạn quan tâm: Các bước hủy hóa đơn điện tử.

2. Quy định xuất hóa đơn với hàng mẫu

Quy định về xuất hóa đơn với hàng mẫu

Tại Khoản 7, Điều 3, Thông tư số 26/2015/TT-BTC, Bộ Tài chính đã sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 1 Điều 16, Thông tư số 39/2014/TT-BTC. Cụ thể: “Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)…”

Tại Khoản 9, Điều 3, Thông tư số 26/2015/TT-BTC, Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điểm 2.4, Phụ lục 4 của Thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:

“2.4. Sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

“a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.”

Như vậy, căn cứ vào các quy định nêu trên, các hàng mẫu có phải xuất hóa đơn để làm căn cứ khai thuế và tính thuế GTGT theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, cần lưu ý rằng: những hàng hóa mẫu, khuyến mãi, các doanh nghiệp cần phải tiến hành đăng ký với sở Công Thương (Cục xúc tiến Thương mại), tuân thủ đúng quy định của Luật Thương mại.

>> Tham khảo: Hóa đơn điện tử, Tra cứu hóa đơn điện tử.

3. Hàng mẫu và hàng khuyến mại có tính thuế GTGT không?

Căn cứ vào Khoản 5, Điều 7, Thông tư số 219/2013/TT-BTC, Bộ Tài chính đã quy định: Các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng làm hàng mẫu, khuyến mại thì giá tính thuế được xác định bằng 0.

Tuy nhiên, nếu trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng làm hàng mẫu, khuyến mại nhưng không thực hiện đúng quy định của Luật Thương mại (không đăng ký với sở Công Thương) thì sẽ phải kê khai, nộp thuế như các hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, cho, biếu, tặng.

Kết luận

Để được tư vấn về hóa đơn điện tử và đăng ký dùng thử phần mềm hóa đơn điện tử Einvoice miễn phí, quý độc giả vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

  • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
  • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
  • Tel : 024.37545222
  • Fax: 024.37545223
  • Website: https://einvoice.vn/

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*