Hình thức gửi dữ liệu sử dụng hóa đơn điện tử

Gửi dữ liệu sử dụng hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế

Căn cứ theo Điểm b, Khoản 3, Điều 22, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Chính Phủ quy định các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thực hiện chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế có thể áp dụng một trong hai hình thức sau: gửi trực tiếp hoặc gửi thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

1. Hình thức gửi trực tiếp

Hình thức gửi dữ liệu hóa đơn điện tử  trực tiếp hiện được áp dụng với các đối tượng gồm:

 • Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế sử dụng hóa đơn số lượng lớn, có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu về định dạng chuẩn dữ liệu, có nhu cầu chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử trực tiếp đến cơ quan thuế, đồng thời gửi văn bản kèm theo tài liệu chứng minh điều kiện đáp ứng đến Tổng cục Thuế.
 • Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có tổ chức mô hình Công ty mẹ – con, có xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu hóa đơn tập trung tại Công ty mẹ, có nhu cầu Công ty mẹ chuyển toàn bộ dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Dữ liệu hóa đơn điện tử được hiểu là tập hợp các dữ liệu thông tin về hóa đơn điện tử của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và thông tin về chứng từ điện tử của các tổ chức, cá nhân sử dụng.

Tại Khoản 2, Điều 22, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, mới ban hành ngày 19/10/2020, Chính Phủ đã quy định người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế có trách nhiệm phải chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử không có mã đã lập tới cơ quan thuế. Thông thường thì dữ liệu hóa đơn điện tử này sẽ được gửi qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, theo hình thức gửi trực tiếp hoặc gửi qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

>> Tham khảo: Báo giá hóa đơn điện tử.

2. Hình thức gửi thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử.

Hình thức gửi thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử  được áp dụng đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế không thuộc trường hợp nêu tại Điểm a, Khoản 3, Điều 22, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Hiện nay, Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử được áp dụng theo mẫu số Mẫu số 01/TH-HĐĐT, tại Phụ lục IA, ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính Phủ. Phương thức này được áp dụng đối với các trường hợp sau:

 • Đơn vị cung cấp dịch vụ thuộc các lĩnh vực: bưu chính viễn thông, bảo hiểm, tài chính ngân hàng, vận tải hàng không, chứng khoán.
 • Đơn vị bán hàng hóa là điện, nước sạch nếu có thông tin về mã khách hàng hoặc mã số thuế của khách hàng.

Khi áp dụng phương thức này, bên bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ phải lập Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử hàng hóa, cung cấp dịch vụ phát sinh trong tháng hoặc quý (tính từ ngày đầu của tháng, quý đến ngày cuối cùng của tháng hoặc quý) theo đúng Mẫu số 01/TH-HĐĐT. Sau khi đã hoàn thành, bên bán sẽ tiến hành gửi tới cơ quan thuế.

>> Tham khảo: Tra cứu hóa đơn, Tra cứu hóa đơn điện tử.

Theo quy định, của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử sẽ được gửi cùng thời gian với Tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Ngoài ra, đối với trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho bên mua nhưng lại chưa tiến hành giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ; hoặc hóa đơn đã lập và giao cho bên mua nhưng bên bán và bên mua chưa kê khai thuế, nếu phát hiện sau sót sẽ phải hủy bỏ hóa đơn. Trước khi hủy bỏ, cả hai bên cần phải lập biên bản thu hồi để thu hồi hóa đơn đã lập. Quy định này cũng được áp dụng tương tự với cả hóa đơn điện tử.

Dựa vào quy định trên thì các tổ chức, doanh nghiệp cần phải tiến hành lập biên bản để thu hồi hóa đơn trong những trường hợp sau:

 • Trường hợp 1: Hóa đơn đã lập và giao cho bên mua nhưng bên mua chưa giao hàng, cung ứng dịch vụ thì phát hiện sai sót.
 • Trường hợp 2: Hóa đơn đã lập và giao cho bên mua, song cả hai bên bán – mua đều chưa kê khai thuế thì phát hiện sai sót.

>> Tham khảo: Quy định về lập hóa đơn trả lại hàng hóa cho bên bán.

Với cả hai trường hợp này thì sau khi đã tiến hành lập biên bản để thu hồi hóa đơn điện tử sai sót, các bên bán mua sẽ phải hủy bỏ hóa đơn sai sót này và tiến hành lập hóa đơn mới, kê khai theo số liệu chính xác của hóa đơn mới lập.

Kết luận

Ngoài ra, Quý doanh nghiệp có nhu cầu được tư vấn thêm về hóa đơn điện tử và cách đăng ký dùng thử phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

 • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
 • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
 • Tel : 024.37545222
 • Fax: 024.37545223
 • Website: https://einvoice.vn/

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*