Hạch toán chi nhánh phụ thuộc thế nào?

Hướng dẫn hạch toán thuế với chi nhánh phụ thuộc

Việc hạch toán chi nhánh phụ thuộc được theo dõi qua hai tài khoản:Tài khoản 136 – Phải thu nội bộ; Tài khoản 336 – Phải trả nội bộ. Khi hạch toán, kế toán cần căn cứ vào đặc điểm hoạt động và phân cấp của từng đơn vị để ghi nhận doanh thu.

1. Chỉ ghi nhận doanh thu bán ra bên ngoài, không ghi nhận doanh thu nội bộ

Kế toán tại đơn vị xuất hàng hóa dịch vụ

Khi xuất hàng hóa, dịch vụ đến đơn vị phụ thuộc nội bộ, kế toán ghi:

 • Nợ TK 136 – Phải thu nội bộ
 • Có TK 155, 156
 • Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

>> Tham khảo: Tra cứu hóa đơnTra cứu hóa đơn điện tử.

Khi chi nhánh đã tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm ra bên ngoài:

 • Kế toán ở trụ sở chính ghi giá vốn:
 • Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán.
 • Có TK 136 – Phải thu nội bộ.

Ghi phản ánh doanh thu:

 • Nợ TK 136 – Phải thu nội bộ
 • Có TK 511 – Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ

Kế toán tại chi nhánh phụ thuộc

Khi nhận hàng hóa, dịch vụ:

 • Nợ TK 155, 156
 • Nợ TK 133 – thuế GTGT được khấu trừ nếu có
 • Có TK 336 – Phải trả nội bộ.

>> Tham khảo: Quy định về giảm trừ gia cảnh khi quyết toán thuế TNCN.

Khi bán hàng hóa, dịch vụ, kế toán ghi nhận doanh thu và giá vốn như giao dịch thông thường:

– Phản ánh giá vốn:

 • Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
 • Có TK 155, 156

– Phản ánh doanh thu:

 • Nợ TK 111, 112, 131
 • Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Trường hợp đơn vị hạch toán phụ thuộc không được phân cấp hạch toán đến kết quả kinh doanh thuế, kế toán cần:

– Kết chuyển giá vốn:

 • Nợ TK 336 – Phải trả  nội bộ.
 • Có TK 632 – Giá vốn hàng bán.

– Kết chuyển doanh thu:

 • Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
 • Có TK 336 – Phải trả nội bộ.

>> Tham khảo: Hóa đơn điện tử, Báo giá hóa đơn điện tử.

2. Cách hạch toán chi nhánh phụ thuộc trong trường hợp ghi nhận doanh thu nội bộ

 

Hạch toán chi nhánh phụ thuộc thế nào?

Đây là trường hợp áp dụng đối với các chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh, chi nhánh kê khai thuế tại chinh nhánh.

Đối với trụ sở chính

– Khi xuất hàng hóa, dịch vụ cho chi nhánh, kế toán ghi:

 • Nợ TK 136 – Phải thu nội bộ
 • Có TK 511 –  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

– Ghi nhận giá vốn hàng bán như bình thường:

 • Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán.
 • Có TK 136.

Đối với chi nhánh

Khi nhận được hàng hóa, dịch vụ, kế toán ghi:

 • Nợ TK 155, 156
 • Nợ TK 133 – Thuế GTGT (nếu có)
 • Có TK 336 – Phải trả nội bộ.

>> Tham khảo: Tra cứu hóa đơn, Tra cứu hóa đơn điện tử.

Khi bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ ra bên ngoài:

– Phản ánh giá vốn:

 • Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
 • Có TK 155, 156

– Phản ánh doanh thu:

 • Nợ TK 111, 112, 131
 • Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Kết luận

Ngoài ra, để được tư vấn thêm về hóa đơn điện tử và đăng ký sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử Einvoice, quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

 • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
 • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
 • Tel : 024.37545222
 • Fax: 024.37545223
 • Website: https://einvoice.vn/

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*