Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế

Quy định đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Quy định về đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thế nào? Hy vọng rằng bài viết sẽ đem đến những nội dung thực sự hữu ích đối với quý độc giả.

1. Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được thực hiện theo 3 bước sau:

 • Bước 1: Truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để đăng ký sử dụng. Lưu ý nội dung thông tin đăng ký theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
 • Bước 2: Nhận thông báo chấp nhận hoặc không chấp nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan Thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong (thời gian thông báo là 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký).
 • Bước 3: Nếu được chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế cần tiến hành Thông báo sử dụng hóa đơn điện tử và hủy những hóa đơn giấy còn tồn đọng chưa sử dụng. Trường hợp cần thay đổi thông tin đã đăng ký sử dụng hóa đơn doanh nghiệp cần thực hiện thay đổi thông tin và gửi lại cơ quan thuế theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Lưu ý: Các doanh nghiệp đơn vị đăng ký sử dụng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử sẽ được Cơ quan thuế rà soát nếu sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không thu tiền và gửi thông báo theo Mẫu số 07 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

>> Tham khảo: Báo giá hóa đơn điện tử.

Thực tế, dù không bị bắt buộc có nên dùng hóa đơn điện tử hay không thì các tổ chức, doanh nghiệp cũng nên sớm chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử. Lý do bởi, hóa đơn điện tử không chỉ là xu hướng tất yếu của thời đại số mà nó còn mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp.

Hóa đơn điện tử giúp các doanh nghiệp nói chung, kế toán nói riêng tiết kiệm rất nhiều thời gian lập, xuất hóa đơn. Đồng thời giảm thiểu tối đa các chứng từ, thủ tục đăng ký mẫu hóa đơn rườm rà như khi sử dụng hóa đơn giấy.

Với hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp có thể sử dụng chỉ sau 01 ngày nộp thông báo phát hành hóa đơn. Thủ tục thông báo phát hành và đăng ký hóa đơn online được thực hiện đơn giản, nhanh chóng, ngay trên cổng thông tin của Tổng cục thuế. Các doanh nghiệp không cần phải tốn thời gian, công sức mang hồ sơ tới tận cơ quan thuế trực thuộc để nộp như trước đây.

Khi lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí cho hóa đơn giấy mỗi năm: Giấy, in ấn, vận chuyển, lưu kho,…

Theo ước tính sơ bộ của Tổng cục Thuế, các doanh nghiệp khi sử dụng hóa đơn giấy sẽ phải bỏ ra mức chi phí trung bình là trên 1.000 đồng cho mỗi hóa đơn. Theo đó, với khoảng 4 tỷ hóa mỗi năm thì chi phí hóa đơn các doanh nghiệp phải bỏ ra là khoảng 4.000 tỷ đồng. Chi phí này còn chưa kể tới các phí như: phí lưu trữ, truyền – nhận, vận chuyển hóa đơn,… Còn nếu chuyển qua sử dụng hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp có thể tiết kiệm mức chi phí hóa đơn lên tới 3.000 tỷ đồng mỗi năm.

Hóa đơn điện tử sẽ giúp các doanh nghiệp tối giản các thủ tục hành chính và giảm thiểu các rủi ro liên quan đến hóa đơn khi sử dụng.

Những nỗi lo về mất, cháy, hỏng hóa đơn giấy sẽ không còn bởi tất cả đã được lưu trữ cẩn thận trên hệ thống hóa đơn điện tử mà doanh nghiệp sử dụng. Đối tác doanh nghiệp dễ dàng nhận được hóa đơn điện tử ngay sau khi doanh nghiệp nhấn lệnh xuất hóa đơn. Lập và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn gửi tới cơ quan thuế sẽ hoàn toàn được miễn khi doanh nghiệp chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử.

>> Tham khảo: Hướng dẫn mua hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp đăng ký lần đầu.

2. Quy định đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã

Quy định đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Để nắm được thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan Thuế theo đúng quy định của Pháp luật cần nắm rõ các đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan Thuế theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Các đối tượng được quy định rõ tại Điều 12 của Nghị định này, trong đó các đối tượng buộc áp dụng sử dụng hóa đơn điện tử bao gồm:

 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế thì sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
 • Hộ, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng thực hiện sổ sách kế toán, có doanh thu lớn theo quy định Pháp luật không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc diện bắt buộc nhưng có yêu cầu và thực hiện sổ sách kế toán thì cũng được áp dụng loại hóa đơn này theo quy định.
 • Hộ, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ ở địa điểm thuận lợi được chọn làm thí điểm.
 • Hộ, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện phải sử dụng loại hóa đơn này nhưng cần có hóa đơn có mã của cơ quan thuế để giao cho khách hàng theo quy định và phải khai, nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh.

Nếu doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình không thuộc các đối tượng được quy định tại Điều 12 Nghị Định 119/2018/NĐ-CP sẽ sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan Thuế.

>> Tham khảo: Tra cứu hóa đơn, Tra cứu hóa đơn điện tử.

Việc xác định các doanh nghiệp, tổ chức thuộc diện rủi ro về thuế và phải chuyển đổi hình thức hóa đơn điện tử được thực hiện như sau:

 • Tổng cục Thuế: xây dựng tiêu chí rủi ro trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền; xây dựng quy trình nghiệp vụ và hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin áp dụng thông nhất trong toàn quốc nhằm đánh giá xác định các trường hợp có dấu hiệu rủi ro trong việc phát hành và sử dụng hóa đơn.
 • Cơ quan thuế quản lý trực tiếp: căn cứ hướng dẫn nêu trên định kỳ trước ngày 05 hàng tháng, rà soát, kiểm tra thực tế, lập danh sách doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc loại rủi ro cao về thuế.
 • Cục thuế: tổng hợp danh sách doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc loại rủi ro cao về thuế của Chi cục thuế và doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc quản lý của Cục thuế.
 • Cục trưởng Cục thuế: ngày 15 hàng tháng ban hành Quyết định kèm theo danh sách doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc loại rủi ro cao về thuế chuyến sang sử dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Quyết định này ghi rõ thời điểm doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác không được sử dụng hoá đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế mà phải chuyển sang sử dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

 • Cơ quan thuế: công bố công khai “Danh sách doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện sử dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế” trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, đồng thời thông báo cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác biết.
 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế: dừng việc sử dụng hóa đơn điện tử không có mã theo thời hạn ghi trên quyết định của cơ quan thuế kể từ ngày nhận được quyết định của Cục trưởng Cục thuế và thực hiện đăng ký với cơ quan thuế trực tiếp để chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã.

>> Tham khảo: Thông báo phát hành hóa đơn.

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế thực hiện áp dụng loại hóa đơn có mã trong 24 tháng hoạt động liên tục. Sau thời gian 24 tháng, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được chuyển sang sử dụng hoá đơn điện tử không mã nếu được cơ quan thuế xác định không thuộc trường hợp rủi ro, đáp ứng được điều kiện sử dụng hoá đơn điện tử không mã, và có đề nghị thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP gửi cơ quan thuế.

Kết luận

Mọi thắc mắc về hóa đơn điện tử hay muốn được tư vấn về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice miễn phí, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

 • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
 • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
 • Tel: 024.37545222
 • Fax: 024.37545223
 • Website: https://einvoice.vn/

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*