Bảng kê hóa đơn cần hủy gồm những nội dung gì?

Bảng kê hóa đơn cần hủy

Hủy hóa đơn là một trong những nghiệp vụ cơ bản mà kế toán viên cần biết. Bài viết giải đáp một số nội dung quan trọng về bảng kê hóa đơn cần hủy theo quy định.

1. Các trường hợp hủy hóa đơn

Theo Khoản 2, Điều 29 của Thông tư 39/2014/TT-BTC, các trường hợp sau đây phải tiến hành hủy hóa đơn:

 • Các hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.
 • Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.
 • Tổ chức, hộ, cá nhân đã được quan thuế thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế). Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là 19 ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.
 • Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán thì sẽ được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.

Ngoài ra, theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP, hóa đơn điện tử đã hết thời hạn lưu trữ theo quy định của pháp luật kế toán, nếu không có quy định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được tiêu hủy.

>> Tham khảo: Hóa đơn điện tử đã kê khai có thể hủy được không?

2. Quy định về báo cáo hủy hóa đơn đến cơ quan thuế

Bảng kê hóa đơn cần hủy có cần phải nộp đến cơ quan thuế không

Tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC, Bộ Tài chính chỉ quy định sau khi đã hủy hóa đơn thì các đơn vị kinh doanh chỉ cần nộp lại Thông báo kết quả hủy hóa đơn gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp, chậm nhất không quá 05 ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn là xong.

Còn tại Nghị Định 119/2018/NĐ-CP, Chính Phủ đã quy định với các trường hợp xảy ra sai sót với hóa đơn điện tử có mã bị cơ quan thuế phát hiện, thì cơ quan thuế sẽ thông báo cho người bán theo Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này để người bán kiểm tra sai sót.

>> Tham khảo: Báo giá hóa đơn điện tử.

Cùng với đó, trong thời gian 2 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, người bán phải thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập để gửi cho người mua.

3. Khái niệm về bảng kê hóa đơn cần hủy

Tại Điểm d, Khoản 3, Điều 29, Thông tư số 39/2014/TT-BTC, Bộ Tài chính đã quy định hồ sơ hủy hóa đơn phải bao gồm đầy đủ các điều kiện sau:

 • Biên bản hủy hóa đơn.
 • Thông báo kết quả hủy hóa đơn, yêu cầu phải có nội dung bắt buộc: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).
 • Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp của các hộ, cá nhân kinh doanh.

>> Tham khảo: Tra cứu hóa đơn điện tử.

 • Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết các thông tin sau: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn và số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục).

Kết luận

Để được tư vấn thêm về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice hoàn toàn miễn phí, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ: 

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

 • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
 • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
 • Tel : 024.37545222
 • Fax: 024.37545223
 • Website: https://einvoice.vn/

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*